transparent

Titan Solar Cloud

Titan Solar Cloud zapewnia systematyczne zarządzanie O&M dla projektów fotowoltaicznych w oparciu o technologię loT, big data i cloud computing.

SYSTEMATYCZNE ROZWIĄZANIA

Titan Solar Cloud gromadzi kompleksowe dane z projektów słonecznych, w tym dane z falowników, stacji meteorologicznej, skrzynki łączącej, sumatora prądu stałego, łańcuchów elektrycznych i modułów.

KOMPATYBILNOŚĆ POŁĄCZENIA DANYCH

Titan Cloud jest w stanie łączyć falowniki różnych marek poprzez zgodność z umowami komunikacyjnymi ponad 40 marek falowników na całym świecie.

INTELIGENTNA platforma O&M

Platforma Titan Solar Cloud realizuje scentralizowaną obsługę i konserwację, w tym inteligentną diagnostykę usterek, automatyczne pozycjonowanie usterek oraz obsługę i konserwację w zamkniętym cyklu itp.

ZARZĄDZANIE GRUPĄ I FLOTĄ

Może realizować zarządzanie flotą O&M dla elektrowni słonecznych na całym świecie, a także nadaje się do obsługi posprzedażowej projektów mieszkaniowych.Może wysyłać zlecenia serwisowe do zespołu serwisowego znajdującego się w pobliżu miejsca usterki.

ZARZĄDZANIA ENERGIĄ RENAC W CHMURZE

Chmura zarządzania energią RENAC, oparta na technologii Internetu, usług w chmurze i dużych zbiorów danych, zapewnia systematyczne monitorowanie elektrowni, analizę danych oraz O&M dla różnych systemów energetycznych w celu osiągnięcia maksymalnego zwrotu z inwestycji.

SYSTEMATYCZNE ROZWIĄZANIA

Energia RENAC w chmurze realizuje kompleksowe zbieranie danych, monitorowanie danych dotyczących elektrowni słonecznej, systemu magazynowania energii, elektrowni gazowej, opłat za pojazdy elektryczne i projekty wiatrowe, a także analizę danych i dokładną diagnostykę. W przypadku parków przemysłowych zapewnia analizę zużycia energii, dystrybucji energii, przepływu energii i analizy dochodów systemu.

INTELIGENTNA OBSŁUGA I KONSERWACJA

Ta platforma realizuje scentralizowaną O&M, faut inteligentną diagnostykę, faut automatyczne pozycjonowanie i zamknięty cykl. O&M itp.

DOSTOSOWANA FUNKCJA

Moglibyśmy zapewnić spersonalizowany rozwój funkcji zgodnie z określonymi projektami i zmaksymalizować korzyści z różnych sposobów zarządzania energią.